Skipto main content.

Ongeval


Sporten is gezond! Wij staan dan ook als één man achter het idee van veilig en verantwoord sporten.
Toch gebeurt er jammer genoeg af en toe toch een ongeval. Meestal niets ernstigs, maar een doktersbezoek is toch wel eens nodig.

Zodra de gymnast bij ons is ingeschreven én het lidgeld betaald is - is de gymnast automatisch aangesloten bij de verzekering via de Gymfed.
Als er dan toch een ongeval gebeurt zal de lesgever, die op dat moment les geeft, jullie een document meegeven voor de aangifte van een sportongeval. De volgende stappen moeten hierbij doorlopen worden:

1. Document 'aangifte ongeval' wordt door de betrokken leiding ingevuld en meegegeven aan gymnast.

2. Gymnast neemt dit document mee naar dokter/ziekenhuis, laat dit ondertekenen door de ouders en laat het medisch attest invullen door de geneesheer.

3. Binnen de acht dagen moeten deze documenten bij ons clubsecretariaat zijn. Opstal 10, 2330 Merksplas.

4. Het clubsecretariaat vult de gegevens online in, scant het medisch attest in en zendt dit digitaal naar gymfed. Via de post is dit niet meer mogelijk.

5. Betrokkenen worden via mail verder op de hoogte gehouden.
 

LET OP: Een overbelasting wordt niet aanvaard als sportongeval aangezien dit voorkomen had kunnen worden. Indien er als diagnose overbelasting vermeld staat op het formulier, wordt dit niet terugbetaald door de verzekering.