Missie

"Een gezonde geest in een gezond lichaam."

Onze club “Turnkring Rust Roest Merksplas vzw” heeft als voornaamste doelstelling: het beoefenen en bevorderen van recreatieve gymnastiek. Aan kleuters, kinderen, jeugd en volwassenen van Merksplas en omstreken willen we kansen bieden om te turnen op recreatief niveau.

Op deze manier willen we zorgen voor een sportieve opvulling van de vrije tijd: een goede fysieke conditie opbouwen en onderhouden, plezier scheppen in het bewegen om alzo het zelfvertrouwen te bevorderen.
Iedereen met de nodige interesse en motivatie is welkom. Voor jongens en meisjes met een bijzondere aanleg voor turnen en voldoende motivatie hebben we een extra groep die zich concentreert op tumbling, maar ook hier steeds op recreatief niveau.
Gymnasten die toch aan officiële wedstrijden wensen deel te nemen zijn bij ons nog steeds welkom voor bijkomende training, maar zoeken een andere club die hen specifiek kan begeleiden voor officiële wedstrijden.

Indien er recreawedstrijden georganiseerd worden waar onze gymnasten en hun lesgevers aan wensen deel te nemen, wordt daarvoor de nodige ondersteuning gegeven.
Onze club wil iedereen de kans geven om gymnastiek te beoefenen op zijn of haar eigen niveau, daarom hechten we ook belang aan het sociale aspect: samenwerking, begrip en respect voor elkaar moeten de groepssfeer bevorderen, vertrouwen en vriendschap moeten hiervan een logisch gevolg zijn.

“Een gezonde geest in een gezond lichaam” is ons motto.