Visie

"Iedereen de kans geven om te turnen"

Om onze missie te realiseren richt Turnkring Rust Roest Merksplas vzw wekelijkse gymnastieklessen in voor:

  • Lagere school kinderen
  • Middelbare school kinderen & Jong volwassenen
  • Volwassenen
  • Recreatieve tumbling groep waarvoor gymnasten enkel geselecteerd worden uit de eigen basisgroepen
Omdat onze vereniging tot doel heeft iedereen die wil, de kans te geven om te turnen, trachten wij de lidgelden, kosten voor kledij en voor uitstappen steeds zo democratisch mogelijk vast te leggen. De vereniging is een VZW waarbij het belangrijk is te waken over een gezonde financiële situatie zonder de bedoeling te hebben winst te maken.
Om de kwaliteit van onze lessen te verzekeren, zoeken we steeds gemotiveerde lesgevers met eigen gymnastiekervaring en een basis opleiding om les te geven in gymnastiek. Verder worden zij aangespoord om zich regelmatig bij te scholen. De vereniging neemt de kosten van alle gymnastiek gerichte opleidingen die passen bij het kader van de club op zich.