Ontstaan

We schrijven 1946

Raar maar waar, het begon allemaal tijdens de bouw van een huis op den Heikant en wel op het dak. Enkele mannen (Jos Janssen alias Jos Pan en Frans Dufraing) werkten bij schrijnwerkerij Dufraing en vonden het steeds leuk om tijdens hun werk op een dak evenwichtsoefeningen en krachtpatserij uit te halen.

Toen kwam de vraag: Hoe kunnen wij een turnkring starten? En ja hoor, in den hof van Miel Pan werden palen geplaatst, koorden en ringen gehangen en turnen konden ze al. Met een 6-tal mannen werden er geregeld geoefend en omdat ze meer en zwaardere oefeningen wilden doen werd er een 1ste turnleraar bij gehaald: Rikske Celen uit Hoogstraten, een klein, pittig, stevig en lenig manneken, die ook in de gevangenis van Hoogstraten en Merksplas les gaf. Nochtans, het liep in het begin niet allemaal van een leien ‘dakje’. Er kwam meer bij kijken dan alleen maar turnen, bv. Wat bij een ongeval? Eentje verloor bij zijn duim en een ander kwam met zijn hoofd ‘pats’ op de grond terecht, dus moest men zich gaan verzekeren!

Enkele mannen zoals Ferket (autobandenverkoper) en Verstuyft (sigarettenverkoper) beiden van de Steenweg op Beerse hoorden tussen pot en pint van het verzekeringsprobleem en van een nieuwe turnleraar. De beide heren wisten een topleraar zitten in Meerle en gingen in hun Fiatje 500 de man halen: Jos Pauwels, strenge, correcte en sportieve man en vooral gene minne!

We schrijven 1953

Eindelijk kon alles starten. Het eerste bestuur:

 • De Bondt Marcel uit Turnhout (gevangenisbewaker)
 • Jos Janssen
 • Jos Pauwels
 • Jan Wilrijckx (Burgemeester)
 • Jaak Peeraer
 • Louis Willemsen (van Keskes)
 • Karel Sas (Heiseneinde 2) Secretaris

Jan Sigaar (Wilrijckx) gaf zelfs een platenspeler cadeau ter waarde van 1900 fr. Er werd gestart met 50 tot 60 jongens en enkele maanden later met meisjes onder leiding van Annie Vermeersch. Maar dat was een ander paar mouwen. De nonnekes konden daar niet mee lachen, die meisjes maar met hun benen naar boven en dan nog spreiden en sluiten! Dan maar elastieken in de zomen van de broekspijpen te hoogte van de dijen. Maar het probleem van de goede zeden bleef bestaan tot Pastoor Desmedt in Merksplas aankwam en de nonnekes gerustgesteld werden dat het bisdom alles onder controle had.

Bij het kiezen van de vlag waren er 2 problemen:

 • De naam: Tijdens een café onderonsje met Jan Wilrijckx, Alex Bleukens en Frans Dufraing was het deze laatste die de naam RUST-ROEST naar voor bracht.
 • Kosten: Jos Pauwels legde een bedrag op tafel en elk lid van het bestuur deed hetzelfde en de betaling was opgelost.

De toestellen werden bijna allemaal zelf gemaakt vanuit hout. Merksplas was zelf de 1ste turnclub in België die lidgeld per jaar ontving in plaats van elke maand. Na een tijd oefenen kwamen er wedstrijden. Een van de mooiste (volgens Jos Pauwels) was in Westerlo, waar grote kringen zoals Herentals en Turnhout de 1ste plaats moesten laten aan Merksplas met slechts 8 deelnemers. Roger Pluym, Alain Sas, Kamiel Tas, Rik Poels, Fernand Keustermans, Stan Hinneman, Alex Embrechts en Willy Embrechts.

Bij de meisjes werden er ook vele 1ste prijzen gewonnen: Bv. In Leuven tijdens de bondskampioenschappen ’57 – ’58 waren vijf van de zes opdrachten 1ste plaatsen, Jos Pauwels glundert nog steeds als hij dit verteld. Er was zelfs een Merksplasse selectie op een internationale wedstrijd in Breda (Baronie).

Zij mochten zelfs mee opstappen en een demonstratie geven en dat voor die tijd, knap en allemaal apetrots.
Jaarlijks waren er optochten tijdens de processie of voor een turnfeest. Ook de rijkswacht volgde turnen, vooral voor de conditie, maar ook voor het plezier.

Waar werd er in die periode turnen gegeven?

 • Bij Miel Pan in de tuin
 • Bij Miel Pan in de zaal, maar dan moesten eerst al de stoelen onder het podium, om ze later weer terug te plaatsen.
 • Bij van Accom
 • In de Kleirijt bij Charel Heyn (Molekenswijk)
 • In het Gemeentehuis (de toestellen stonden bij de brandweer)
 • In het Parochiehuis
 • In de oude turnzaal van de Gemeenteschool (op de splintervloer!)
 • In de nieuwe turnzaal van de Gemeenteschool

In 1960 werd afscheid genomen van Jos Pauwels (door zijn huwelijk, werk en verhuis). In ’62 was het de beurt aan Jos Pauwels om in Sint Antonius Brecht zijn capaciteiten te tonen, zijn opvolger als leraar was Frans Dockx.

Bij de meisjes waren Marina Vermaesen en Annie Michielsen de opvolgsters van Annie Vermeersch. Nadien volgden tot hiertoe 44 lesgevers en lesgeefsters. We danken nog alle turnleden die tijdens de 60 jaar onze rangen hebben gevuld, maar vooral mogen we de families die Turnkring RUST-ROEST mee groot hebben gemaakt niet vergeten:

 • Familie Vermeersch
 • Familie Dufraing
 • Familie Embrechts
 • Familie Van Hoof
 • Familie Willemsen
 • Familie Adriaensen

Ook nog grote dank aan de nog overblijvende starters: Jos Janssens, Jos Pauwels, Frans Dufraing en Louis Willemsen (Van Keskes) waar we een leuke babbel mee hebben gemaakt. Ze zijn nog steeds fier op onze turnkring!

Het bestuur